KredExi toetus päikesepaneelidele


Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil aitab KredEx omanikel nende väikeelamute terviklikult
rekonstrueerida, saavutada energiatõhusam ja parem sisekliima, vähendada energiakulusid ja
soodustada taastuvenergia kasutuselevõttu.

Valides päikesepaneelid:
Toetus päikesepaneelidele säästad elektrithoiad kokku elektrikuludelt Toetusega päikesepaneelide kasutad taastuvenergiatkasutad 100% taastuvenergiat Toetustega saadud päikesepaneelide toodetud elektrit saad tagasi müüasaad ülejääva elektri võrku müüa Toetus päikesepaneelidele on hea viis kinnisvara väärtuse suurendamisekssuurendad kinnisvara väärtust

Toetus päikesepaneelidele

Viimase info kohaselt võib KredEx toetusetaotlusi vastu võtma hakata märtsi lõpus või aprillis. Eelnõu järgi saab toetust taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu rekonstrueerimiseks. Toetamiseks on ette nähtud ligikaudu 28 miljonit eurot.

TOETUSE SAAMINE

Olulised tingimused ja uuendused taotlemisel:

 • Edaspidi hakkavad toetust saama ka pärast 2000. aastat ehitatud elamute omanikud
 • Teatud juhtudel fassaadi või katuse rekonstrueerimine ei ole kohustuslik
 • Algul KredEx toetus, seejärel omavahendid
 • Jaotusvõrgu liitumispakkumine on esmatähtis
 • Off-grid lahenduse puhul liitumispakkumise esitamise kohustust ei ole
 • Päikesepaneelide soetamise kulu on abikõlblik kui selle inverteri väljundvõimsus on kuni 15 kW

Kui varasemate meetmetega on toetusmääraga uuendatud ainult maja, siis tänase toetusmeetme alla kuulub ka kõrvalhoone katus, auto varjualune, grillnurga katus või isegi rattamaja. Tingimusel, et katus toodab päikesepaneelidega elektrit.

Päikesepaneelide soetamise ning paidaldamisega seotud maksimaalne toetus taotleja kohta on kuni 30% või 20,000 eurot.

Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.

Mida saad ära teha enne toetusvooru algust?

 1. Konsulteeri meiega, et selgitada välja, kuidas saaksid päikeseelektrijaama rajamisel toetust kasutada ja
  leida optimaalse suurusega päikesejaam.
 2. Võta päikesepaneelide rajamise korral liitumispakkumine. Taotluse menetlemise aeg on hinnanguliselt 30-60 päeva ja positiivne vastus on eeldus KredExisse taotluse esitamiseks. Liitumispakkumine pole vajalik off-grid lahenduse puhul.
 3. Võta vähemalt kolm hinnapakkumist. Ka pakkuja pakkumisest loobumise teade on KredExile sobiv.

Küsimuste ja hinnapakkumise saamiseks kirjuta erik@taastuvenergia.ee või helista +372 5020 954.

Loe lähemalt KredEx tingimuste kohta: https://kredex.ee/et/majaduueks